REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 77 poz. 828

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1) maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew, za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, określone w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określone w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 217,32 zł;

4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni w wysokości:

a) dla trawników – 49,98 zł,

b) dla kwietników – 429,21 zł.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.

Załącznik 1. [MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 16 października 2007 r. (poz. 828)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM

Lp.

Wielkość obwodu pnia w cm

Stawki opłat za 1 cm w zł

1

do 25

293,38

2

od 26 do 50

445,52

3

od 51 do 100

695,44

4

od 101 do 200

1 086,62

5

od 201 do 300

1 629,93

6

od 301 do 500

2 281,90

7

od 501 do 700

2 933,87

8

powyżej 700

3 803,17

 

Załącznik 2. [STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW]

Załącznik nr 2

STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW*

Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w zł za 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

11,76

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

31,97

3

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

77,77

4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

293,38

 

Objaśnienie:

* Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia, stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-23
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA