REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 80 poz. 851

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskie w sprawie określenia punktu styku granic państwowych,

podpisane w Wilnie dnia 27 października 2005 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej „Stronami”,

kierując się zasadami poszanowania suwerenności, nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państw,

pragnąc określenia miejsca położenia punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Punkt styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, zwany dalej „punktem styku granic”, jest zgodny ze środkiem znaku granicznego nr 1987, określonego na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 roku, dokumentów demarkacyjnych polsko-radzieckiej granicy państwowej przyjętych w późniejszym okresie, Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Wilnie dnia 5 marca 1996 roku, oraz Umowy między Federacją Rosyjską a Republiką Litewską o rosyjsko-litewskiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 24 października 1997 roku.

2. Każda ze Stron zaznacza miejsce położenia punktu styku granic na wydanej przez nią Mapie rejonu punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej w skali 1:10 000, która podpisana przez Strony stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.

3. Strony osadzają w punkcie styku granic znak graniczny o nazwie „Wisztyniec” („Wisztyniec”, „Vištytis”), zwany dalej „znakiem granicznym”.

Artykuł 2

Dla oznaczenia w terenie punktu styku granic Strony powołują wspólną komisję, w celu określenia wyglądu zewnętrznego, formy i rozmiarów znaku granicznego, stabilizacji i sporządzenia odpowiednich dokumentów demarkacyjnych.

Artykuł 3

1. Strony, sprzyjając sobie wzajemnie, podejmują niezbędne środki w celu utrzymania znaku granicznego tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia.

2. Strony nie podejmą jednostronnego osadzania jakichkolwiek innych znaków, oznaczających punkt styku granic.

3. Jeśli jedna ze Stron ujawni, że znak graniczny lub jego elementy są przesunięte, uszkodzone lub zaginęły, niezwłocznie powiadamia o powyższym pozostałe Strony.

4. Każda ze Stron podejmuje środki w celu utrzymania i remontowania części znaku granicznego, znajdującej się na terytorium jej państwa, zgodnie z dokumentami demarkacyjnymi, wymienionymi w artykule 2 niniejszego Porozumienia.

5. Strony w związku z remontem lub odtworzeniem znaku granicznego sporządzają wspólny dokument w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, rosyjskim i litewskim oraz załączają go do dokumentów demarkacyjnych.

Artykuł 4

Wszelkie kwestie wynikające między Stronami, dotyczące stosowania postanowień niniejszego Porozumienia, będą rozstrzygane drogą negocjacji, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w infoRgrafika dnia infoRgrafika października 2005 roku w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, rosyjskim i litewskim, przy czym wszystkie trzy teksty mają jednakową moc.

infoRgrafika

Załącznik 1. [MAPA REJONU PUNKTU STYKU GRANIC PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ]

Załącznik do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej
w sprawie określenia punktu styku granic państwowych

MAPA REJONU PUNKTU STYKU GRANIC PAŃSTWOWYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik do Mapy rejonu punktu granic państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej
i Republiki Litewskiej

TABELA RÓŻNIC W ZNAKACH UMOWNYCH I TERMINACH
STOSOWANYCH PRZEZ STRONY

infoRgrafika

Wersja rosyjska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-31
  • Data wejścia w życie: 2006-07-20
  • Data obowiązywania: 2006-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA