REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 92 poz. 1007

ZARZĄDZENIE Nr 18 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne w celu wykonywania obowiązków służbowych otrzymują legitymację służbową, która stanowi dokument potwierdzający ich uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M. P. Nr 35, poz. 566).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY WYKONUJĄCEGO LUB NADZORUJĄCEGO CZYNNOŚCI KONTROLNE]

Załącznik do zarządzenia nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 grudnia 2007 r. (poz. 1007)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY WYKONUJĄCEGO LUB NADZORUJĄCEGO CZYNNOŚCI KONTROLNE

infoRgrafika

Część zewnętrzna legitymacji:

Okładka wykonana z tworzywa w kolorze zielonym ze srebrnymi tłoczeniami: RZECZPOSPOLITA POLSKA", PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY" oraz godłem.

infoRgrafika

Część wewnętrzna legitymacji:

tło giloszowe koloru niebieskiego i jasnozielonego,

3/4 powierzchni prawej części pokryta konturem godła koloru jasnozielonego,

składana wzdłuż krótszego boku na dwie równe części.

Lewa część legitymacji zawiera:

z lewej strony zdjęcie w ramce wykropkowanej na czarno,

z prawej strony zdjęcia numerowany hologram PWPW typu Movigram o średnicy 22 mm,

wykropkowane na czarno miejsce na podpis właściciela legitymacji opisane napisem w kolorze czarnym: podpis właściciela legitymacji",

napis w kolorze czarnym: Uprawnia do wstępu i przeprowadzania bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).",

napis w kolorze czarnym: Ważna na rok wystawienia oraz na:",

miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: 20.........r." oraz mp.".

Prawa część legitymacji zawiera:

godło w kolorze czarnym,

napisy w kolorze czarnym: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY", Legitymacja służbowa nr ....",

wykropkowane na czarno miejsca do wypełnienia, opisane napisami w kolorze czarnym: (nazwisko)", (imię – imiona)", (stanowisko – tytuł służbowy)",

napisy w kolorze czarnym z wykropkowanymi na czarno miejscami do wypełnienia: działający na terenie ...", Warszawa, dnia ....",

miejsce na podpis wystawcy opisane napisem w kolorze czarnym: (podpis wystawcy)",

miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: 20.........r.", mp.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-12
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA