| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 22) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, obejmujący następujące departamenty: Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego, Departament Emitentów, Departament Nadzoru Obrotu;

2) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego oraz nadzoru emerytalnego, obejmujący następujące departamenty: Departament Nadzoru Systemowego, Departament Inspekcji Ubezpieczeniowo-Emerytalnych, Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, Departament Monitorowania Ryzyk, Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych, Departament Pracowniczych Programów Emerytalnych;

3) Pion Nadzoru Bankowego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego, obejmujący następujące departamenty: Departament Licencji Bankowych, Departament Nadzoru Sektora Bankowego, Departament Inspekcji, Departament Bankowości Spółdzielczej;

4) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej – wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty: Departament Pośredników Finansowych, Departament Ochrony Klientów, Departament Edukacji, Departament Analiz Rynkowych, Departament Współpracy z Zagranicą;

5) Pion Organizacyjny – wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Informatyki, Departament Administracyjno-Budżetowy, Departament Bezpieczeństwa;

6) Gabinet Komisji – wykonujący zadania z zakresu bezpośredniej obsługi organizacyjnej Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz zastępców Przewodniczącego;

7) Pion Prawno-Legislacyjny – wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz zadania z zakresu inicjowania i koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty: Departament Prawny, Departament Postępowań;

8) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »