| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki,

sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.

Umowa
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Indii
o współpracy w dziedzinie turystyki

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc przyczynić się do rozszerzania przyjacielskich kontaktów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii,

biorąc pod uwagę znaczenie turystyki dla rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz lepszego poznania życia, historii i dziedzictwa kulturowego narodów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Indii,

uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki,

biorąc pod uwagę członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w każdym z Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą dążyć do upraszczania formalności granicznych i celnych w celu promocji wymiany turystycznej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii.

Artykuł 3

1. Organem właściwym w sprawach realizacji postanowień mniejszej Umowy jest: ze strony polskiej – Minister Sportu i Turystyki,

ze strony indyjskiej – Ministerstwo Turystyki.

2. O każdej zmianie organów, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.

Artykuł 4

Umawiające się Strony, w zakresie swoich kompetencji i możliwości, będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i indyjskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej oraz podejmującymi inwestycje w dziedzinie turystyki.

Artykuł 5

Współpraca, o której mowa w artykule 4, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu organizacji obsługi turystów;

2) sprzyjanie wymianie specjalistów;

3) pomoc w kształceniu kadr dla turystyki.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w następującym zakresie:

1) statystyki turystycznej;

2) programów kształcenia w dziedzinie turystyki;

3) działalności promocyjnej;

4) aktów prawnych i podejmowanych działań w dziedzinie ochrony środowiska i dóbr kultury;

5) aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności turystycznej.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki oraz wymianie pracowników naukowych specjalizujących się w tematyce turystycznej.

Artykuł 8

Każda z Umawiających się Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 10

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł 11

Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Indii oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o tym fakcie w drodze wymiany not.

2. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 13

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

2. Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z Umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »