| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu z wyborów do rady gminy wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu z wyborów do rady gminy wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
Dla wyborów do sejmików województw:

1) ustala się wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu, miasta na prawach powiatu (okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

2) ustala się wzór protokołu z wyborów wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.
W wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu z wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w §7 pkt 1.
§ 5.
Dla wyborów do rad powiatów:

1) stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

2) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.
Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§ 7.
Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:

1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;

3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 72, poz. 717).
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz. 923)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »