REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 97 poz. 1134

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy
ższego z dnia 7 grudnia 2010 r. (poz. 1134)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Uniwersytet w Białymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

5) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

7) Uniwersytet Łódzki;

8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

9) Uniwersytet Opolski;

10) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11) Uniwersytet Rzeszowski;

12) Uniwersytet Szczeciński;

13) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

14) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

15) Uniwersytet Warszawski;

16) Uniwersytet Wrocławski;

17) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;

18) Politechnika Białostocka;

19) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;

20) Politechnika Częstochowska;

21) Politechnika Gdańska;

22) Politechnika Śląska;

23) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

24) Politechnika Koszalińska;

25) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

26) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

27) Politechnika Lubelska;

28) Politechnika Łódzka;

29) Politechnika Opolska;

30) Politechnika Poznańska;

31) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego;

32) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

33) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

34) Politechnika Warszawska;

35) Politechnika Wrocławska;

36) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

37) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

38) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

39) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

40) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

41) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

42) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

43) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

44) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

45) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

46) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

47) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

48) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

49) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;

50) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

51) Akademia Pomorska w Słupsku;

52) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

53) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

54) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

55) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

56) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

57) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

58) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

59) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

60) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

61) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

62) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;

63) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie;

64) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;

65) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie;

66) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;

67) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim;

68) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

69) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

70) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

71) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;

72) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie;

73) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;

74) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

75) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

76) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu;

77) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu;

78) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;

79) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu;

80) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

81) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;

82) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku;

83) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;

84) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;

85) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu;

86) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku;

87) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach;

88) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie;

89) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach;

90) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

91) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

92) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu;

93) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

94) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;

95) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

96) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;

97) uczelnie niepubliczne;

98) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

99) Narodowe Centrum Nauki;

100) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie;

101) Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie;

102) Zakłady Kórnickie w Kórniku;

103) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie;

104) Osiedle Mieszkaniowe „Przyjaźń” w likwidacji w Warszawie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-16
  • Data wejścia w życie: 2010-12-16
  • Data obowiązywania: 2010-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA