REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2011 nr 117 poz. 1183

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 grudnia 2011 r.

o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:

§ 1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników wojska.
§ 2.
PKW wydzielonymi siłami wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
§ 3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód podlegającej Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pótnocnoatlantyckiego w Europie za pośrednictwem dowódcy operacji w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych.

§ 4.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§ 5.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§ 6.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-29
  • Data wejścia w życie: 2011-12-29
  • Data obowiązywania: 2011-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA