REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2011 nr 117 poz. 1184

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

– upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

§ 2.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 stycznia 2012 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

Załącznik 1. [WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1184)

Załącznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość

2 zł

Cechy graficzne

strona główna

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

strona odwrotna

Centralnie, stylizowany wizerunek gitary, której górną część gryfu tworzą stylizowane wizerunki serduszek. Po lewej stronie gryfu gitary napis: 20, a po prawej napis: Lat. W otoku napis: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Brzeg (bok)

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Masa (w gramach)

8,15

Średnica (w milimetrach)

27,00

Stop

CuAI5Zn5Sn1

Wielkość emisji (w sztukach)

1 000 000

 

Załącznik 2. [WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość

10 zł

Cechy graficzne

strona główna

Po lewej stronie monety, mającej stylizowany kształt serca, od dołu ku górze, stylizowany wizerunek klawiatury fortepianu. Nad nim, po prawej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła napis: 10-zł. Od góry, od lewej strony, a następnie wzdłuż prawej krawędzi monety, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012. Pod ortem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

strona odwrotna

Stylizowany wizerunek gitary, której górną część gryfu tworzą stylizowane wizerunki serduszek. Po lewej stronie gryfu gitary napis: 20, a po prawej napis: Lat. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Brzeg (bok)

gładki

Masa (w gramach)

14,14

Wymiary monety (w milimetrach)

28,70 x 30,00 (kształt serca)

Próba

Ag 925/1000

Wielkość emisji (w sztukach)

60 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-29
  • Data wejścia w życie: 2011-12-29
  • Data obowiązywania: 2011-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA