| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 87, poz. 1027).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 stycznia 2012 r. (poz. 45)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;

2) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

3) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

4) Instytut Rozwoju Służb Społecznych – IRSS;

5) Ochotnicze Hufce Pracy;

6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

7) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »