| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia – upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce.

§ 2.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 lutego 2012 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

Załącznik 1. [WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 stycznia 2012 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość

2 zł

Cechy graficzne

strona główna

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

strona odwrotna

Centralnie, stylizowany kłos zboża. W tle jego lustrzane odbicie. Po lewej stronie stylizowane wizerunki znaków pieniężnych w postaci banknotów i monet. Po prawej stronie, półkolem, stylizowane wizerunki postaci ludzkich, trzymających się za ręce. W otoku napis: 150-LECIE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE.

Brzeg (bok)

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Masa (w gramach)

8,15

Średnica (w milimetrach)

27,00

Stop

CuAl5Zn5Sn1

Wielkość emisji
(w sztukach)

700 000

 

Załącznik 2. [WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość

10 zł

Cechy graficzne

 

strona główna

Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła napis: 10 ZŁ. Nad orłem, w otoku, oznaczenie roku emisji: 2012, i napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na prawo od orła stylizowany wizerunek fragmentu budynku Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Z jego prawej strony, prostopadle, napis: BRODNICA. U góry i u dołu stylizowane przestrzennie prostokąty. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

strona odwrotna

Centralnie, stylizowane wizerunki znaków pieniężnych w postaci banknotów i monet. Powyżej napis: 1862. Poniżej napis: 2012. Z lewej strony napis: BS. Z prawej strony, półkolem, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowane wizerunki postaci ludzkich, trzymających się za ręce. W otoku napis: 150-LECIE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE. Po lewej stronie, u góry i u dołu, stylizowane przestrzennie prostokąty.

Brzeg (bok)

Gładki

Masa (w gramach)

14,14

Średnica
(w milimetrach)

32,00

Próba

Ag 925/1000

Wielkość emisji
(w sztukach)

40 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »