REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2012 poz. 587

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2013 określone w:

1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”, w:

a) lit. a – 0,88 zł,

b) lit. b – 4,51 zł,

c) lit. c – 0,45 zł;

2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:

a) lit. a – 0,73 zł,

b) lit. b – 22,82 zł,

c) lit. c – 10,65 zł,

d) lit. d – 4,63 zł,

e) lit. e – 7,66 zł;

3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:

a) pkt 1 w:

– lit. a – 810,87 zł,

– lit. b – 1352,74 zł,

– lit. e – 1623,28 zł,

b) pkt 2 – 3097,68 zł,

c) pkt 3 – 1893,80 zł,

d) pkt 4 w:

–lit. a – 2394,29 zł,

– lit. b – 3097,68 zł,

e) pkt 5 – 1623,28 zł,

f) pkt 6 w:

– lit. a – 1893,80 zł,

–lit. b – 2394,29 zł,

g) pkt 7 w:

– lit. a – 1893,80 zł,

– lit. b – 2394,29 zł;

4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:

a) lit. a – 757,79 zł,

b) lit. b – 2,17 zł,

c) lit. c – 3,08 zł,

d) lit. d – 4,26 zł,

e) lit. f – 119,93 zł.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA