| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, zawartego w Warszawie dnia 10 stycznia 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 3 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 ze zm.), w Warszawie, dnia 10 stycznia 2011 r., zostało zawarte Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z art. 4 Porozumienia weszło ono w życie dnia 9 lutego 2011 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Załącznik 1. [Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych]

Załącznik do komunikatu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 października 2012 r. (poz. 884)

POROZUMIENIE

między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

i

Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy

zwane dalej „Stronami”,

działając na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r., zwanej dalej „Umową”,

dążąc do usprawnienia i przyspieszenia udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

W sprawach objętych Umową ustala się, że przy przekazywaniu wniosków o udzielanie pomocy prawnej na podstawie art. 4 Umowy następujące organy porozumiewają się między sobą bezpośrednio:

– ze strony Rzeczypospolitej Polskiej – prezesi sądów okręgowych Rzeczypospolitej Polskiej;

– ze strony Ukrainy – Zarząd Główny Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym oraz zarządy główne sprawiedliwości w obwodach, miastach Kijowie i Sewastopolu, zwane dalej „zarządami głównymi sprawiedliwości”.

Artykuł 2

1. Sąd Rzeczypospolitej Polskiej, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje wniosek o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem prezesa właściwego sądu okręgowego do zarządu głównego sprawiedliwości: w Autonomicznej Republice Krym, w miastach Kijowie lub Sewastopolu albo w tym obwodzie Ukrainy, na terytorium którego wniosek ma być wykonany.

2. Sąd Ukrainy, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje wniosek o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem właściwego zarządu głównego sprawiedliwości do prezesa sądu okręgowego Rzeczypospolitej Polskiej, w którego okręgu wniosek ma być wykonany.

3. Organy wymienione w artykule 1, które otrzymały wnioski, przekazują je do właściwego sądu do wykonania.

4. Materiały dotyczące wykonania wniosków o udzielenie pomocy prawnej są przekazywane przez organ wykonujący wniosek za pośrednictwem organów wymienionych w artykule 1 do organu, który sporządził ten wniosek.

Artykuł 3

1. Strony przekazują sobie wzajemnie wykazy organów wymienionych w artykule 1 wraz z ich danymi teleadresowymi.

2. W przypadku zmiany danych teleadresowych przekazanych zgodnie z ustępem 1 właściwa Strona zawiadamia o tym drugą Stronę w rozsądnie krótkim terminie.

Artykuł 4

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 stycznia 2011 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim.

infoRgrafika

Wersja w języku ukraińskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »