| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA NARODOWEGO

z dnia 29 maja 2014 r.

Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.
Marszałek Sejmu zwołuje Zgromadzenie Narodowe w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2.
1. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu.

2. W zastępstwie Marszałka Sejmu jego czynności przewidziane w uchwale wykonuje Marszałek Senatu.

3. Porządek dzienny Zgromadzenia Narodowego obejmuje sprawy związane z wysłuchaniem orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Obrady Zgromadzenia Narodowego są jawne.

Art. 3.
1. Wstęp na salę obrad Zgromadzenia Narodowego przysługuje członkom Rady Ministrów, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratorowi Generalnemu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratury, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla których rezerwuje się miejsca na galerii w sali obrad Zgromadzenia Narodowego.

2. Marszałek Sejmu może zaprosić inne osoby na salę obrad Zgromadzenia Narodowego.

Art. 4.
Marszałek Sejmu powołuje dwóch sekretarzy Zgromadzenia Narodowego, po jednym spośród sekretarzy Sejmu i sekretarzy Senatu.
Art. 5.
Marszałek Sejmu udziela głosu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w celu wygłoszenia orędzia. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.
Art. 6.
1. Z przebiegu Zgromadzenia Narodowego sporządza się protokół, który podpisuje Marszałek Sejmu.

2. Po odczytaniu protokołu Marszałek Sejmu zamyka obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Protokół podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 7.
1. W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Sejmu.

2. Przepisów Regulaminu Sejmu dotyczących pytań, wniosków formalnych oraz oświadczeń nie stosuje się.

Art. 8.
Czynności techniczne i kancelaryjne związane z obradami Zgromadzenia Narodowego wykonuje Kancelaria Sejmu.
Art. 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »