| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 15/2014
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) oraz art. 108d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
 Przyjmuje się „Program polskiej energetyki jądrowej”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
 Okres realizacji Programu ustala się na lata 2014–2030.
§ 3.
 Program realizuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

Załącznik 1. [Program polskiej energetyki jądrowej]

Załącznik do uchwały nr 15/2014 Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2014 r. (poz. 502)

Program polskiej energetyki jądrowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »