| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 41
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2013 r. poz. 363).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 41 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 czerwca 2014r. (poz. 504)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§ 1. Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481), do spraw:

1) budżetu;

2) finansów publicznych;

3) instytucji finansowych.

§ 2. W skład Ministerstwa Finansów wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administracji Podatkowej;

2) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

3) Departament Budżetu Państwa;

4) Departament Ceł;

5) Departament Długu Publicznego;

6) Departament Finansowania Sfery Budżetowej;

7) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;

8) Departament Finansów i Księgowości;

9) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;

10) Departament Gwarancji i Poręczeń;

11) Departament Informacji Finansowej;

12) Departament Informatyzacji Usług Publicznych;

13) Departament Instytucji Płatniczej;

14) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier;

15) Departament Kontroli Skarbowej;

16) Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;

17) Departament Podatków Dochodowych;

18) Departament Podatków Lokalnych;

19) Departament Podatku Akcyzowego;

20) Departament Podatku od Towarów i Usług;

21) Departament Polityki Makroekonomicznej;

22) Departament Polityki Podatkowej;

23) Departament Polityki Wydatkowej;

24) Departament Prawny;

25) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej;

26) Departament Regulacji Rynku Gier;

27) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;

28) Departament Służby Celnej;

29) Departament Strategii Systemu Informacyjnego;

30) Departament Unii Europejskiej;

31) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;

32) Departament Wywiadu Skarbowego;

33) Departament Zagraniczny;

34) Biuro Administracyjne;

35) Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej;

36) Biuro Dyrektora Generalnego;

37) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;

38) Biuro Edukacji Finansowej;

39) Biuro Ministra;

40) Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi;

41) Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Finansów zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu budżet:

a) Departament Budżetu Państwa,

b) Departament Długu Publicznego,

c) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

d) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,

e) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

f) Departament Gwarancji i Poręczeń;

2) w zakresie działu finanse publiczne:

a) Departament Administracji Podatkowej,

b) Departament Ceł,

c) Departament Instytucji Płatniczej,

d) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,

e) Departament Kontroli Skarbowej,

f) Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej,

g) Departament Podatków Dochodowych,

h) Departament Podatków Lokalnych,

i) Departament Podatku Akcyzowego,

j) Departament Podatku od Towarów i Usług,

k) Departament Polityki Makroekonomicznej,

l) Departament Polityki Podatkowej,

m) Departament Polityki Wydatkowej,

n) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej,

o) Departament Regulacji Rynku Gier,

p) Departament Służby Celnej,

q) Departament Unii Europejskiej,

r) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,

s) Departament Wywiadu Skarbowego,

t) Departament Zagraniczny;

3) w zakresie działu instytucje finansowe:

a) Departament Informacji Finansowej,

b) Departament Rozwoju Rynku Finansowego.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra oraz Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów – Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów sprawuje Minister Finansów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »