REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2016 poz. 1250

UCHWAŁA NR 160
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Plan finansowy Programu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji Programu wraz z wnioskami, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Rada Ministrów nie rzadziej niż raz na pięć lat dokonuje przeglądu Programu oraz określa jego zakres w poszczególnych latach. Pierwszy przegląd zostanie dokonany w 2021 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”]

Załączniki do uchwały nr 160 Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2016 r. (poz. 1250)

Załącznik nr 1

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Załącznik 2. [PLAN FINANSOWY PROGRAMU]

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY PROGRAMU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-22

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA