| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 1291), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347);

2) zarządzeniem nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 375)

ZARZĄDZENIE NR 150
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Energii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2015 r.

STATUT MINISTERSTWA ENERGII

§ 1. Ministerstwo Energii, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Energii, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087), do spraw objętych działami:

1) energia;

2) gospodarka złożami kopalin.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Energetyki;

3) Departament Energii Jądrowej;

4) Departament Energii Odnawialnej;

5) Departament Funduszy Europejskich;

6) Departament Górnictwa;

7) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

8) (uchylony);2)

8a)3) Departament Kontroli i Audytu;

9)4) Departament Nadzoru;

9a)5) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;

10) Departament Ropy i Gazu;

11) Departament Spraw Międzynarodowych;

12) Biuro Administracyjne;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Ministra;

15) Biuro Prawne.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu energia zapewniają w szczególności:

1) Departament Energetyki;

2) Departament Energii Jądrowej;

3) Departament Energii Odnawialnej;

4) Departament Funduszy Europejskich;

5) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

5a)6) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;

6) Departament Ropy i Gazu;

7) Departament Spraw Międzynarodowych.

§ 4.7) Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2015 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 347), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2016 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 935), które weszło w życie z dniem 28 września 2016 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »