| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 972), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 160).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 160), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2017 r. (poz. 765)

ZARZĄDZENIE NR 132
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 1290 oraz z 2016 r. poz. 58 i 412).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 132 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 października 2016 r.

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§ 1. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090), do spraw objętych działem informatyzacja.

§ 2. W skład Ministerstwa Cyfryzacji wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra;

2) Departament Budżetu i Finansów;

3) Departament Cyberbezpieczeństwa;

4) Departament Infrastruktury Państwa;

4a)2) Departament Kompetencji Cyfrowych;

5) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich;

5a)3) Departament Polityki Geoinformacyjnej;

6) Departament Prawny;

7) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;

8) Departament Telekomunikacji;

9) Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów;

10) Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz;

10a)4) Departament Zarządzania Danymi;

10b)4) Departament Zarządzania Informacją Publiczną;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Zarządzania Portfelem Projektów.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:

1) Departament Cyberbezpieczeństwa;

2) Departament Infrastruktury Państwa;

2a)5) Departament Kompetencji Cyfrowych;

2b)5) Departament Polityki Geoinformacyjnej;

3) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;

4) Departament Telekomunikacji;

5) Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów;

6)6) Departament Zarządzania Danymi;

7)6) Departament Zarządzania Informacją Publiczną.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Cyfryzacji.

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2016 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 160), które weszło w życie z dniem 4 lutego 2017 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »