| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 98), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 825);

2) zarządzeniem nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 309).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 825), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 309), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2017 r. (poz. 864)

ZARZĄDZENIE NR 13
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Rozwoju nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2016 r.

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU

§ 1. Ministerstwo Rozwoju, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), do spraw objętych działami:2)

1) gospodarka;

2) rozwój regionalny.

§ 2.3) W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Departament Budżetu Gospodarki;

3) Departament Budżetu Rozwoju;

4) Departament Certyfikacji i Desygnacji;

5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

6) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

7) Departament Gospodarki Elektronicznej;

8) Departament Handlu i Usług;

9) (uchylony);4)

10) Departament Informatyki;

11) Departament Innowacji;

11a)5) Departament Inwestycji i Rozwoju;

12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

13) Departament Komunikacji;

14) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

15) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

16) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

17) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego;

18) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

19) (uchylony);6)

20) (uchylony);6)

21) Departament Prawny;

22) Departament Programów Infrastrukturalnych;

23) Departament Programów Pomocowych;

24) Departament Programów Ponadregionalnych;

25) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

25a)7) DepartamentPromocji Funduszy Europejskich;

26) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;

27) Departament Rozwoju Cyfrowego;

28) Departament Spraw Europejskich;

29) Departament Strategii Rozwoju;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej;

31) Departament Współpracy Terytorialnej;

32) Departament Zarządzania Projektami;

32a)8) Departament Zobowiązań i Analiz;

33) Biuro Administracyjne;

34) Biuro Dyrektora Generalnego;

35) Biuro Kontroli;

36) Biuro Ministra;

37) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

38) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1)9) w zakresie działu gospodarka:

a) Departament Budżetu Gospodarki,

b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,

c) Departament Gospodarki Elektronicznej,

d) Departament Handlu i Usług,

e) Departament Innowacji,

ea)10) Departament Inwestycji i Rozwoju,

f) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

g) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

h) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,

i) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego,

j)11) Departament Zobowiązań i Analiz,

k) (uchylona);12)

2) w zakresie działu rozwój regionalny:

a) Departament Budżetu Rozwoju,

b) Departament Certyfikacji i Desygnacji,

c) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) (uchylona),13)

e) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,

f) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

g) Departament Programów Infrastrukturalnych,

h) Departament Programów Pomocowych,

i) Departament Programów Ponadregionalnych,

j) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,

ja)14) Departament Promocji Funduszy Europejskich,

k) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych,

l) Departament Rozwoju Cyfrowego,

m) Departament Strategii Rozwoju,

n) Departament Współpracy Terytorialnej,

o) Departament Zarządzania Projektami.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lutego 2016 r.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 309), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 825), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2016 r.

4) Przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »