| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1304), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 842);

2) zarządzeniem nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 646).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 842), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 646), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 2017 r. (poz. 866)

ZARZĄDZENIE NR 153
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 590).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 153 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

STATUT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905), do spraw objętych działami:

1) praca;

2) zabezpieczenie społeczne;

3) rodzina.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

2) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

3) Departament Funduszy;

4) Departament Informatyki;

5) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

6) Departament Polityki Rodzinnej;

7) Departament Polityki Senioralnej;

8) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

9)2) Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego;

10) Departament Prawa Pracy;

11) Departament Prawny;

12) Departament Rynku Pracy;

13) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

14) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

15) Departament Współpracy Międzynarodowej;

16) Biuro Administracyjne;

17) Biuro Budżetu i Finansów;

18) Biuro Dyrektora Generalnego;

19)3) Biuro Kontroli i Audytu;

19a)4) Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej;

20) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

21) (uchylony);5)

21a)6)(uchylony);5)

22) (uchylony);7)

23) (uchylony).5)

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:

1) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

2) Departament Funduszy;

3) Departament Prawa Pracy;

4) Departament Rynku Pracy;

5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:

1) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

2) Departament Polityki Senioralnej;

3) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

4)8) Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego;

5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

6) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rodzina zapewnia w szczególności Departament Polityki Rodzinnej.

§ 6. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 grudnia 2015 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 842), które weszło wżycie z dniem 30 sierpnia 2016 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 646), które weszło w życie z dniem 29 czerwca 2017 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »