| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 685), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 243).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 243), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 kwietnia 2018 r. (poz. 461)

ZARZĄDZENIE NR 93
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 847).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 93 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 2016 r.

STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

§ 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894)2), do spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;

3) Departament Finansowy;

4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;

5) Departament Legislacyjny;

6) Departament Mecenatu Państwa;

6a)3) Departament Nadzoru Właścicielskiego;

7) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

8) Departament Ochrony Zabytków;

9) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

10) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;

11) Departament Współpracy z Zagranicą;

12) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Kadr i Szkolenia;

15) Biuro Ministra;

16) Centrum Informacyjne.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;

3) Departament Finansowy;

4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;

5) Departament Legislacyjny;

6) Departament Mecenatu Państwa;

6a)4) Departament Nadzoru Właścicielskiego;

7) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

8) Departament Ochrony Zabytków;

9) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

10) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;

11) Departament Współpracy z Zagranicą.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lipca 2016 r.

2) Obecnie: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 243), które weszło w życie z dniem 7 marca 2017 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »