| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych,

podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

MINISTER ŚRODOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA DNA MORSKIEGO

ZWAŻYWSZY ŻE, dnia 25 stycznia 2017 r., zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Poszukiwania i Badań Siarczków Polimetalicznych (zwanymi dalej "Przepisami"), otrzymano od Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej "Kontrahentem") wniosek o zatwierdzenie planu pracy dla badań,

I ZWAŻYWSZY ŻE, dnia 10 sierpnia 2017 r., zgodnie z Przepisami oraz art. 6 (a) sekcji 1 załącznika do Porozumienia w sprawie Implementacji Części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (zwanego dalej "Porozumieniem"), ten plan pracy został zaaprobowany decyzją Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego działającej w wyniku rekomendacji jej Komisji Prawno-Technicznej,

I ZWAŻYWSZY, ŻE ten zaaprobowany plan pracy dla badań jest dołączony do niniejszej Umowy jako Załącznik I,

I ZWAŻYWSZY ŻE, zgodnie z art. 153 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (zwanej dalej "Konwencją"), plan pracy powinien mieć formę Umowy,

W niniejszej umowie, jako formie prawnej wyżej wymienionego planu pracy dla badań, zawartej dnia 12 luty 2018 r. między KONTRAHENTEM reprezentowanym przez SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ DNA MORSKIEGO reprezentowaną przez SEKRETARZA GENERALNEGO (zwaną dalej "Organizacją"),

STRONY UZGADNIAJĄ, co następuje:

Włączenie klauzul

A. Standardowe klauzule umowne wymienione w Załączniku IV do Przepisów i załączone do niniejszej Umowy jako Załącznik II są jej częścią i obowiązują tak samo, jak wszystkie jej warunki.

Obszar eksploracji

B. Dla celów niniejszej umowy określenie "obszar eksploracji" oznacza część Obszaru określoną przez współrzędne wymienione w Wykazie 1 do niniejszej Umowy, jaka została przyznana Kontrahentowi na eksplorację i jaka będzie okresowo pomniejszana zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi i Przepisami.

Przyznanie praw

C. Uwzględniając:

1. Wspólne interesy w zakresie prowadzenia działań eksploracyjnych w obszarze eksploracji, zgodnie z Konwencją oraz Porozumieniem;

2. Odpowiedzialność Organizacji w zakresie organizowania i kontrolowania działań w Obszarze, w szczególności mając na uwadze administrowanie zasobami Obszaru, zgodnie z systemem prawnym ustanowionym odpowiednio w Części XI Konwencji i Porozumienia oraz Części XII Konwencji; oraz

3. Zainteresowanie oraz zobowiązania finansowe Kontrahenta w prowadzeniu działań w obszarze eksploracji oraz wzajemne zobowiązania złożone w niniejszym dokumencie;

Organizacja niniejszym przyznaje Kontrahentowi wyłączne prawo do eksploracji siarczków polimetalicznych w obszarze eksploracji, zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz załączonym planem pracy.

Wejście w życie umowy i okres jej obowiązywania

D. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony oraz, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika II do niniejszej Umowy, pozostaje w mocy przez okres piętnastu lat, chyba że:

1. Kontrahent zawrze umowę na eksploatację w obszarze eksploracji, która to umowa wejdzie w życie przed upływem okresu piętnastu lat określonego w niniejszej umowie; lub

2. Umowa zostanie wcześniej rozwiązana, pod warunkiem, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony zgodnie ze klauzulami standardowymi 3.2 i 17.2.

Wykazy

E. Wykazy, o których mowa w sekcji 4 i 8 klauzul standardowych są dla celów niniejszej umowy, odpowiednio Wykazami 2 i 3 do niniejszej umowy.

Całość umowy

F. Niniejsza Umowa określa całość porozumienia między stronami, a jej warunki nie mogą być zmieniane żadnymi porozumieniami ustnymi lub uprzednimi pisemnymi.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez strony, podpisali niniejszą Umowę w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku polskim i języku angielskim, w dniu 12 luty 2018 r., w Londynie

Załącznik 1. [WYKAZY]

Załącznik do umowy z dnia 12 luty 2018 (poz. 481)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »