reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r.:

1) miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2200,68 zł;

2) miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1625,73 zł;

3) miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1869,26 zł;

4) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:

a) 222,01 zł - dla dodatku za tajne nauczanie,

b) 222,01 zł - dla dodatku kombatanckiego,

c) 222,01 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,

d) 417,27 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;

5) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

a) za 1 miesiąc - 11,13 zł,

b) za 2 miesiące - 22,15 zł,

c) za 3 miesiące - 33,35 zł,

d) za 4 miesiące - 44,36 zł,

e) za 5 miesięcy - 55,51 zł,

f) za 6 miesięcy - 66,55 zł,

g) za 7 miesięcy - 77,71 zł,

h) za 8 miesięcy - 88,82 zł,

i) za 9 miesięcy - 99,93 zł,

j) za 10 miesięcy - 111,01 zł,

k) za 11 miesięcy - 122,03 zł,

l) za 12 miesięcy - 133,24 zł,

m) za 13 miesięcy - 144,31 zł,

n) za 14 miesięcy - 155,41 zł,

o) za 15 miesięcy - 166,49 zł,

p) za 16 miesięcy - 177,58 zł,

q) za 17 miesięcy - 188,75 zł,

r) za 18 miesięcy - 199,81 zł,

s) za 19 miesięcy - 210,94 zł,

t) za 20 miesięcy - 222,01 zł;

6) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

a) za 1 miesiąc - 11,13 zł,

b) za 2 miesiące - 22,15 zł,

c) za 3 miesiące - 33,35 zł,

d) za 4 miesiące - 44,36 zł,

e) za 5 miesięcy - 55,51 zł,

f) za 6 miesięcy - 66,55 zł,

g) za 7 miesięcy - 77,71 zł,

h) za 8 miesięcy - 88,82 zł,

l) za 9 miesięcy - 99,93 zł,

j) za 10 miesięcy - 111,01 zł,

k) za 11 miesięcy - 122,03 zł,

l) za 12 miesięcy - 133,24 zł,

m) za 13 miesięcy - 144,31 zł,

n) za 14 miesięcy - 155,41 zł,

o) za 15 miesięcy - 166,49 zł,

p) za 16 miesięcy - 177,58 zł,

q) za 17 miesięcy - 188,75 zł,

r) za 18 miesięcy - 199,81 zł,

s) za 19 miesięcy - 210,94 zł,

t) za 20 miesięcy - 222,01 zł;

7) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

a) 599,04 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

b) 449,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

c) 509,22 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;

8) kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:

a) 514,30 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

b) 848,60 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

c) 678,88 zł - przy potrącaniu:

- świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39),

- kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,

- kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,

- kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,

- kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,

- zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,

d) 205,72 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: G. Uścińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama