reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:

1) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywy 2008/57/WE1) wdrożonej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 934) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397 oraz z 2019 r. poz. 534) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywy 2014/28/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544), ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 805), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 808), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 1740) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7, z 2018 r. poz. 1617 oraz z 2019 r. poz. 1277) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 oraz z 2019 r. poz. 1403), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730 i 1403), ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywy 96/60/WE2) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13) dyrektywy 2014/35/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 211) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywy 2014/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354 oraz 2019 r. poz. 643, 730 i 1030), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. poz. 878) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545 oraz z 2019 r. poz. 650), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 978), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych (Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne (Dz. U. poz. 543) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia:

18) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywy 93/42/EWG3) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. poz. 1252), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 1416), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywy 90/385/EWG4) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. poz. 1252), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 311) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

21) dyrektywy 98/79/WE5) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. poz. 1252), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r. poz. 1127) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22) dyrektywy 2013/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

23) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 235), ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1213 oraz z 2016 r. poz. 1873), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (Dz. U. poz. 504), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554 oraz z 2019 r. poz. 1320), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 625), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz. U. poz. 760 oraz z 2019 r. poz. 223), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. poz. 788), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1549), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 924 oraz z 2019 r. poz. 215), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 760), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: T. Schweitzer

 

1) Dyrektywa 2008/57/WE została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 44). Zgodnie z art. 58 dyrektywy 2016/797 dyrektywa 2008/57/WE traci moc od dnia 16 czerwca 2020 r.

2) Dyrektywa Komisji 96/60/WE wykonuje dyrektywę Rady 92/75/EWG. Dyrektywa 96/60/WE została wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. poz. 825), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2015 r., na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151).

3) Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych. Dyrektywa 93/42/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) 2017/745 dyrektywa 93/42/EWG traci moc z dniem 26 maja 2020 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

4) Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych. Dyrektywa 90/385/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) 2017/745 dyrektywa 90/385/EWG traci moc z dniem 26 maja 2020 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

5) Dyrektywa 98/79/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176 oraz Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 11). Zgodnie z art. 112 rozporządzenia (UE) 2017/746 dyrektywa 98/79/WE traci moc z dniem 26 maja 2022 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.

Załącznik 1. [DYREKTYWA 2009/48/WE BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK]

Załączniki do obwieszczenia
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 940)

Załącznik nr 1

DYREKTYWA 2009/48/WE BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [DŹWIGI DYREKTYWA 2014/33/UE]

Załącznik nr 2

DŹWIGI DYREKTYWA 2014/33/UE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DYREKTYWA 2008/57/WE INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI]

Załącznik nr 3

DYREKTYWA 2008/57/WE INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [DYREKTYWA 2014/30/UE KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA]

Załącznik nr 4

DYREKTYWA 2014/30/UE KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [DYREKTYWA 2006/42/WE MASZYNY]

Załącznik nr 5

DYREKTYWA 2006/42/WE MASZYNY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [DYREKTYWA 2014/28/UE MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO]

Załącznik nr 6

DYREKTYWA 2014/28/UE MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [DYREKTYWA 2001/95/WE OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW]

Załącznik nr 7

DYREKTYWA 2001/95/WE OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [DYREKTYWA 2011/65/UE OGRANICZENIA STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI W SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM]

Załącznik nr 8

DYREKTYWA 2011/65/UE OGRANICZENIA STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI W SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [DYREKTYWA 94/62/WE OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE]

Załącznik nr 9

DYREKTYWA 94/62/WE OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [DYREKTYWA 96/60/WE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – PRALKO-SUSZARKI BĘBNOWE TYPU DOMOWEGO]

Załącznik nr 10

DYREKTYWA 96/60/WE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PRALKO-SUSZARKI BĘBNOWE TYPU DOMOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [DYREKTYWA 2014/29/UE PROSTE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE]

Załącznik nr 11

DYREKTYWA 2014/29/UE PROSTE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [DYREKTYWA 2013/53/UE REKREACYJNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I SKUTERY WODNE]

Załącznik nr 12

DYREKTYWA 2013/53/UE REKREACYJNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I SKUTERY WODNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [DYREKTYWA 2014/35/UE SPRZĘT ELEKTRYCZNY PRZEWIDZIANY DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH GRANICACH NAPIĘCIA]

Załącznik nr 13

DYREKTYWA 2014/35/UE SPRZĘT ELEKTRYCZNY PRZEWIDZIANY DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH GRANICACH NAPIĘCIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [DYREKTYWA 2014/68/UE URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE]

Załącznik nr 14

DYREKTYWA 2014/68/UE URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [DYREKTYWA 2014/53/UE URZĄDZENIA RADIOWE]

Załącznik nr 15

DYREKTYWA 2014/53/UE URZĄDZENIA RADIOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [DYREKTYWA 2014/34/UE URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ]

Załącznik nr 16

DYREKTYWA 2014/34/UE URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [DYREKTYWA 97/67/WE USŁUGI POCZTOWE]

Załącznik nr 17

DYREKTYWA 97/67/WE USŁUGI POCZTOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [DYREKTYWA 2014/31/UE WAGI NIEAUTOMATYCZNE]

Załącznik nr 18

DYREKTYWA 2014/31/UE WAGI NIEAUTOMATYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [DYREKTYWA 93/42/EWG WYROBY MEDYCZNE]

Załącznik nr 19

DYREKTYWA 93/42/EWG WYROBY MEDYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [DYREKTYWA 90/385/EWG WYROBY MEDYCZNE AKTYWNEGO OSADZANIA]

Załącznik nr 20

DYREKTYWA 90/385/EWG WYROBY MEDYCZNE AKTYWNEGO OSADZANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [DYREKTYWA 98/79/WE WYROBY MEDYCZNE UŻYWANE DO DIAGNOZY IN VITRO]

Załącznik nr 21

DYREKTYWA 98/79/WE WYROBY MEDYCZNE UŻYWANE DO DIAGNOZY IN VITRO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [WYROBY PIROTECHNICZNE DYREKTYWA 2013/29/UE]

Załącznik nr 22

WYROBY PIROTECHNICZNE DYREKTYWA 2013/29/UE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [DYREKTYWA 2009/128/WE ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW]

Załącznik nr 23

DYREKTYWA 2009/128/WE ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama