reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek opłat obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński

 

1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 17 września 2019 r. (poz. 948)

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych BDOT10k

km2

2,11 zł

2

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

0,63 zł

 

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Mapy topograficzne w skalach 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej

arkusz mapy oznaczony jednym godłem

10,54 zł

2

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 w postaci rastrowej

3

Mapy topograficzne w skalach 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej

26,36 zł

4

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 w postaci wektorowej

5

Mapy topograficzne w skalach
1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej

31,62 zł

6

Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1 : 250 000,
1 : 500 000, 1 : 1 000 000 w postaci drukowanej

 

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze

zdjęcie

12,65 zł

2

Ortofotomapa

km2

2,11 zł

3

Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu

4,22 zł

4

Numeryczny model rzeźby terenu

2,11 zł

5

Numeryczny model pokrycia terenu

2,11 zł

6

Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zł

 

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych PRPOG

punkt osnowy

15,81 zł

2

Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy

7,37 zł

3

Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

2,11 zł

4

Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

5,27 zł

5

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej

7,37 zł

6

Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej

punkt osnowy

10,54 zł

 

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych BDSOG

punkt osnowy

15,81 zł

2

Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

7,37 zł

3

Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej

5,27 zł

4

Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej

2,11 zł

 

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych K-GESUT

km2

1,06 zł

2

Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)

0,32 zł

 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych GESUT

ha

15,81 zł

2

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)

4,22 zł

 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 - 1 : 5000 (BDOT500)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Pełny zbiór danych BDOT500

ha

21,08 zł

2

Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)

5,27 zł

 

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych bazy danych EGiB

ha

31,62 zł

2

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych

punkt graniczny

1,06 zł

3

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali

działka ewidencyjna albo budynek

10,54 zł

lokal

3,17 zł

4

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych

kontur użytku gruntowego

10,54 zł

5

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych

kontur klasyfikacyjny

6

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków

podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna

7

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)

obiekt bazy danych EGiB

 

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

73,77 zł

2

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

42,16 zł

3

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

ha

10,54 zł

4

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

6,32 zł

5

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

obręb ewidencyjny

1053,94 zł

6

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

737,75 zł

7

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1053,94 zł

8

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

632,36 zł

9

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

737,75 zł

10

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

421,57 zł

11

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

210,79 zł

12

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

21,08 zł

13

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

158,10 zł

14

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

15,81 zł

15

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

737,75 zł

16

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

105,39 zł

17

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

526,97 zł

18

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

73,77 zł

19

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,25 zł

20

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

osoba lub inny podmiot

0,43 zł

21

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej

gmina

10,54 zł

powiat

21,08 zł

województwo

42,16 zł

kraj

84,31 zł

22

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

gmina

21,08 zł

powiat

31,62 zł

województwo

52,70 zł

kraj

105,39 zł

 

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

6,32 zł

2

Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

8,43 zł

 

Mapa zasadnicza

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

ha

7,37 zł

2

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

10,54 zł

3

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

158,10 zł

4

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3

arkusz formatu A0

84,31 zł

 

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowej

arkusz mapy

10,54 zł

2

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci wektorowej

15,81 zł

3

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci drukowanej

21,08 zł

 

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS"

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Opracowane satelitarne dane obserwacyjne

punkt sytuacyjny

5,27 zł

 

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Lp.

Nazwa materiału zasobu / czynność

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

1

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci nieelektronicznej

karta formatu A4

3,17 zł

2

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci elektronicznej

dokument

7,37 zł

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama