reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.:

1) jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:

a) 1347,22 zł - za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:

- dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

- minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

- dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,

b) 14,51 zł - za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej,

c) 14,51 zł - za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby;

2) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 wynosi 13,23 zł;

3) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:

a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - wynosi 0,68 zł za każdy stopień przekroczenia,

b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - wynosi 1,37 zł za każdy stopień przekroczenia;

4) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:

a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,37 zł,

b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,42 zł,

c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,82 zł,

d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 13,23 zł;

5) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3 wynosi 13,23 zł;

6) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 13,23 zł;

7) jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:

a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- są określone w załączniku do obwieszczenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Załącznik 1. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK]

Załącznik do obwieszczenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 16 października 2019 r. (poz. 1036)

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka

1

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT)

1 301,57 zł

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 301,57 zł

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 301,57 zł

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 301,57 zł

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 301,57 zł

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 301,57 zł

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 301,57 zł

8

Izodryna (C12H8C16)

1 301,57 zł

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 193,49 zł

10

Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole

1 193,49 zł

11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 193,49 zł

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 193,49 zł

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCI3)

1 193,49 zł

14

1,2-dichloroetan (EDC)

1 193,49 zł

15

Trichloroetylen (TRI)

1 193,49 zł

16

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1 193,49 zł

17

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

1 193,49 zł

18

Kadm

1 193,49 zł

19

Rtęć

1 193,49 zł

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 193,49 zł

21

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 193,49 zł

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX

894,79 zł

23

Antymon

894,79 zł

24

Arsen

894,79 zł

25

Chlor wolny

894,79 zł

26

Chlor całkowity

894,79 zł

27

Cyjanki wolne

894,79 zł

28

Chrom+6

894,79 zł

29

Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)

894,79 zł

30

Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)

894,79 zł

31

Miedź

894,79 zł

32

Nikiel

894,79 zł

33

Ołów

894,79 zł

34

Siarczki

894,79 zł

35

Srebro

894,79 zł

36

Aldehyd mrówkowy

716,12 zł

37

Chrom ogólny

716,12 zł

38

Bar

716,12 zł

39

Beryl

716,12 zł

40

Bor

716,12 zł

41

Cyjanki związane

716,12 zł

42

Cynk

716,12 zł

43

Cyna

716,12 zł

44

Kobalt

716,12 zł

45

Molibden

716,12 zł

46

Selen

716,12 zł

47

Tal

716,12 zł

48

Tytan

716,12 zł

49

Wanad

716,12 zł

50

Akrylonitryl

477,38 zł

51

Fenole lotne (index fenolowy)

477,38 zł

52

Kaprolaktam

477,38 zł

53

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

477,38 zł

54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

477,38 zł

55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

477,38 zł

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

477,38 zł

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

477,38 zł

58

Rodanki

477,38 zł

59

Fluorki

272,82 zł

60

Azot ogólny

27,27 zł

61

Azot amonowy

27,27 zł

62

Azot azotanowy

27,27 zł

63

Azot azotynowy

27,27 zł

64

Fosfor ogólny

27,27 zł

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

27,27 zł

66

Glin

16,39 zł

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)

16,39 zł

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

16,39 zł

69

Potas

16,39 zł

70

Siarczyny

16,39 zł

71

Sód

16,39 zł

72

Żelazo ogólne

16,39 zł

73

Zawiesina ogólna

5,05 zł

74

Chlorki

5,05 zł

75

Siarczany

5,05 zł

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

5,05 zł

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama