Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-11
  • Data wejścia w życie: 2020-02-11
  • Data obowiązywania: 2020-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski