reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 100
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969, z 2013 r. poz. 191, z 2016 r. poz. 772, z 2017 r. poz. 988 oraz z 2018 r. poz. 1182) w § 3:

1) w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;",

b) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw:

- administracji publicznej,

- budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

- aktywów państwowych,

- budżetu,

- energii,

- finansów publicznych,

- gospodarki morskiej,

- gospodarki wodnej,

- gospodarki złożami kopalin,

- instytucji finansowych,

- informatyzacji,

- członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

- klimatu,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- kultury fizycznej,

- łączności,

- oświaty i wychowania,

- pracy,

- rolnictwa,

- rozwoju wsi,

- rozwoju regionalnego,

- rynków rolnych,

- rybołówstwa,

- szkolnictwa wyższego i nauki,

- transportu,

- turystyki,

- środowiska,

- rodziny,

- spraw wewnętrznych,

- wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

- zabezpieczenia społecznego,

- zdrowia,

- żeglugi śródlądowej;";

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister, który kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 1 pkt 3 lit. c, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama