Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski