reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju: J. Emilewicz

 

1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PAKOWANIE POSIŁKÓW I POMOC W DOSTARCZANIU DO ODBIORCY” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 1 października 2020 r. (poz. 937)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PAKOWANIE POSIŁKÓW I POMOC W DOSTARCZANIU DO ODBIORCY" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

 

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

 

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

1 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" wykonuje proste zadania zawodowe pod nadzorem przełożonego. Porcjuje dania, obsługuje zgrzewarkę, pakowarkę, pakuje poszczególne dania do opakowań zbiorczych. Pomaga w dostarczeniu posiłków do odbiorców (np. szpitale, szkoły, firmy) i w odbiorze wykorzystanych pojemników. Czynności wykonywane będą w zróżnicowanych warunkach.

 

Zestaw 1. Pakowanie posiłków

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Przygotowuje siebie i miejsce pracy

- przebiera się w odzież roboczą lub ochronną,

- przyjmuje polecenie od przełożonego,

- przygotowuje sprzęt i urządzenia (np. zgrzewarka) oraz materiały do pakowania (np. folia, opakowania, torby),

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pakuje posiłki do dostarczenia

- porcjuje (odważa, odmierza) dania zgodnie z poleceniem i pod nadzorem przełożonego,

- kompletuje zestaw zgodnie z zamówieniem pod nadzorem przełożonego,

- obsługuje zgrzewarkę lub pakowarkę do zapakowania posiłków,

- sprząta stanowisko pracy, w tym: utrzymuje czystość, wyrzuca odpady, odstawia brudne naczynia kuchenne i drobny sprzęt gastronomiczny do mycia itp.,

- pakuje zestawy dań w pojemniki zbiorcze do transportu (np. termosy, termoporty),

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zestaw 2. Pomoc w załadunku, dostarczeniu i rozładunku posiłków

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Współuczestniczy w procesie dostarczania posiłków

- pomaga w załadunku zapakowanych posiłków do transportu,

- pomaga w rozmieszczeniu zapakowanych posiłków wewnątrz pojazdu,

- pomaga w rozładunku i dostarczeniu zapakowanych posiłków do odbiorcy,

- pomaga w odbiorze i załadunku wykorzystanych pojemników (np. termoportów) od odbiorcy,

- pomaga w rozładunku wykorzystanych pojemników i przekazuje je do zmywalni,

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się metodę obserwacji w warunkach rzeczywistych (miejscu pracy) lub w warunkach symulowanych (symulacja) oraz metodę analizy dowodów i deklaracji.

Zasoby kadrowe

Osoby przygotowujące narzędzia walidacji: w przygotowaniu narzędzi walidacyjnych muszą uczestniczyć osoby posiadające doświadczenie w pracy lub nauce z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z chorobami psychicznymi oraz posiadające doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi walidacji.

W procesie weryfikacji bierze udział komisja walidacyjna.

Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków. Członek komisji walidacyjnej musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- wykształcenie kierunkowe w obszarze gastronomii oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku osoby kierującej zespołem w zakładzie gastronomicznym,

- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem z co najmniej jednym pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Komisja walidacyjna musi składać się z członków spełniających oba te warunki.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwaną dalej "instytucją certyfikującą", może zostać każda instytucja spełniająca poniższe warunki:

- posiada doświadczenie w pracy lub szkoleniu osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- prowadzi działalność gastronomiczną lub posiada bazę gastronomiczną,

- jest w stanie zagwarantować warunki niezbędne do przeprowadzenia walidacji. Instytucja przeprowadzająca walidację musi zapewnić:

- pomieszczenie socjalne umożliwiające osobie przystępującej do walidacji przebranie się w odzież ochronną,

- swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których wykonywane będą czynności lub znajdują się sprzęty lub urządzenia niezbędne do wykonania czynności,

- odpowiednie i w pełni sprawne sprzęty lub urządzenia niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji,

- odzież ochronną i środki czystości niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca proces walidacji powinna zapewniać wsparcie dla osób przystępujących do walidacji w zakresie identyfikowania na podstawie dowolnych metod oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe.

Doradca walidacyjny

Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie osoby przystępującej do procesu walidacji na każdym etapie tego procesu. Doradca walidacyjny pomaga w zidentyfikowaniu posiadanych efektów uczenia się oraz w ich rzetelnym udokumentowaniu na potrzeby walidacji. W szczególności dowodem potwierdzającym posiadanie efektów uczenia się mogą być nagrania audiowizualne, na których osoba przystępująca do walidacji wykonuje czynności świadczące o posiadaniu umiejętności. Nagrania audiowizualne mogą stanowić potwierdzenie wszystkich bądź wybranych efektów uczenia się. Doradca walidacyjny pomaga również w określeniu innych, możliwych do potwierdzenia kwalifikacji rynkowych oraz perspektyw rozwoju i dalszego uczenia się po ich uzyskaniu. Udziela informacji dotyczących przebiegu walidacji, wymagań związanych z przystąpieniem do weryfikacji efektów uczenia się oraz kryteriów i sposobów oceny. Funkcję doradcy walidacyjnego pełni osoba, która posiada:

- co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z pracą w sektorze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (w okresie 5 lat przed rozpoczęciem procesu walidacji),

- doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub ocenie kompetencji,

- umiejętność stosowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- wiedzę dotyczącą kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy".

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne etapów identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca, która decyduje się na udzielanie wsparcia osobom przystępującym do walidacji w zakresie identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwią indywidualną rozmowę osoby przystępującej do walidacji z doradcą walidacyjnym.

 

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Brak warunków

 

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama