Kategorie

Monitor Polski

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 stycznia 2021 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, przez jego podpisanie.

Program został podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 programu, program wszedł w życie w dniu jego podpisania, to jest w dniu 27 stycznia 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-24
  • Data wejścia w życie: 2021-03-24
  • Data obowiązywania: 2021-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski