Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 stycznia 2021 r.

nr 1130.3.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Przemysław Stanisław FILIPKOWSKI - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Mirosław IWANOWSKI - w Zielonej Górze

3. Magdalena KRAJEWSKA - w Legnicy

4. Dominik SKOCZEŃ - w Nowym Sączu

5. Izabela Katarzyna ŚWIETLICKA - w Zielonej Górze

6. Renata Agnieszka WAJDA - w Nowym Sączu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Jarosław Marian MIREK - w Wałbrzychu

8. Marta Barbara RĘKAWEK-PACHWICEWICZ - w Sokołowie Podlaskim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-20
  • Data obowiązywania: 2021-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.