Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2021 r.

nr 1130.4.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Sebastian Bolesław KRAWCZYK - Warszawa-Praga w Warszawie

2. Agnieszka Jadwiga MARCHWICKA - we Wrocławiu

3. Patryk Jacek PONIATOWSKI - w Katowicach

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Kinga Monika BADOWSKA-ZYGMUNTOWICZ - w Inowrocławiu

5. Sylwia KARWECKA-WRONKA - Szczecin-Centrum w Szczecinie

6. Klaudyna Maria KSIĄŻEK-STASIAK - Szczecin-Centrum w Szczecinie

7. Dominika Julia MOLIŃSKA - we Wschowie

8. Patrycja Małgorzata OSSOWSKA - Szczecin-Centrum w Szczecinie

9. Joanna SZYJEWSKA-BAGIŃSKA - Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-26
  • Data obowiązywania: 2021-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.