Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2021 r.

nr 1130.5.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Anna HEJNAR-ZAWISZA - w Krośnie

2. Arkadiusz HRYNISZYN - w Tarnobrzegu

3. Krzysztof KORZENIEWSKI - w Elblągu

4. Michał LASOTA - w Elblągu

5. Marzena Ludmiła LEWICKA - w Krakowie

6. Marek Grzegorz RAJCHERT - w Rzeszowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Agnieszka Maria KOWALSKA - w Kaliszu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-26
  • Data obowiązywania: 2021-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.