Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2021 r.

nr 1130.6.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Marek KRUSZEWSKI - w Łodzi

2. Monika MICHALSKA-MARCINIAK - w Łodzi

3. Leszek STEĆ - w Łodzi

4. Marek Waldemar SURMACZ - w Łodzi

5. Jacek ŚWIERCZYŃSKI - w Łodzi

6. Paweł Mieczysław URBANIAK - w Łodzi

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

7. Katarzyna Małgorzata BIEŃ-CZECH - w Katowicach

8. Jolanta Bogusława BRZĘK - w Katowicach

9. Ilona BRZÓZKA - w Częstochowie

10. Monika Lucyna MACIĄŻEK - w Częstochowie

11. Iwona Joanna NOSIŃSKA - w Katowicach 

12. Ewa RETERSKA - w Częstochowie

13. Agnieszka Marta SIEMIŃSKA-SIELSKA - w Katowicach

14. Agata Katarzyna WITKOWSKA - w Katowicach

15. Monika Maria WRONA-ZAWADA - w Kielcach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-26
  • Data obowiązywania: 2021-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.