Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

nr 1130.8.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Urszula DĄBROWSKA - w Warszawie

2. Dagmara Małgorzata OLCZAK-DĄBROWSKA - w Warszawie

3. Elżbieta WIATRZYK-WOJCIECHOWSKA - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Tomasz Dominik CHODKIEWICZ - w Łodzi

5. Rafał Paweł OBRZUD - w Nowym Sączu

6. Dariusz STĘPIŃSKI - w Łodzi

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Mariusz NAWROCKI - w Stargardzie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-28
  • Data obowiązywania: 2021-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.