Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 stycznia 2021 r.

nr 1130.9.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Katarzyna Anna WYSOKIŃSKA-WALENCIAK - w Krakowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Andrzej LEWANDOWSKI - we Wrocławiu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Anna Maria KALISZ - w Kole

4. Izabela TOPOLSKA - w Wysokiem Mazowieckiem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-01-29
  • Data obowiązywania: 2021-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.