Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lutego 2021 r.

nr 1130.10.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Agnieszka BANACH - w Kielcach

2. Magdalena DOBEK-RAK - w Gdańsku

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Roman WALEWSKI - w Poznaniu

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Paweł DZIENIS - w Białymstoku

5. Bogdan Marek KUSZ - w Przemyślu

6. Grzegorz Jerzy WOLAK - w Tarnobrzegu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-02-01
  • Data obowiązywania: 2021-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.