Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lutego 2021 r.

nr 1130.11.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Anna Karolina CAPIK-PATER - w Gliwicach

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Monika Ewelina ŁABĘDŹ - w Głogowie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-02-02
  • Data obowiązywania: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.