Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

nr 115.9.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Elżbieta Małgorzata BIARDZKA

2. dr hab. Sławomir BRALEWSKI

3. dr hab. Maciej Antoni FORYCKI

4. dr hab. Dorota Zofia GIL

5. dr hab. Jörg Oswald HACKMANN

6. dr hab. Elżbieta KASZUBA

7. dr hab. Krzysztof KOPIŃSKI

8. dr hab. Michał Filip LEŚNIEWSKI

9. dr hab. Marcin PORĘBA

10. dr hab. Alicja Teresa PSTYGA

11. dr hab. Alina Wanda ŚWIEŚCIAK-FAST

12. dr hab. Wioletta Teresa WEJS-MILEWSKA

nauk inżynieryjno-technicznych

13. dr hab. Marcin Michał CHODAK

14. dr hab. Jarosław Andrzej GUZIŃSKI

15. dr hab. Andrzej Piotr JASZKIEWICZ

16. dr hab. Arkadiusz Adam KWIECIEŃ

17. dr hab. Jarosław MAMALA

18. dr hab. Maciej MOTAK

19. dr hab. Mirosław NOWAKOWSKI

20. dr hab. Tomasz Jan OSSOWICZ

21. dr hab. Jarosław SIKORA

22. dr hab. Agnieszka Lucyna SOBCZAK-KUPIEC

23. dr hab. Krystyna Julitta SOLAREK

24. dr hab. Jakub SZCZEPAŃSKI

25. dr hab. Elżbieta Danuta SZMIGIERA

26. dr hab. Barbara Zofia SZULCZEWSKA

27. dr hab. Romuald Bogusław TARCZEWSKI

28. dr hab. Jerzy UŚCINOWICZ

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

29. dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA

30. dr hab. Dariusz Jarosław GRZANKA

31. dr hab. Jan Łukasz MAZELA

32. dr hab. Bożena MIKOŁUĆ

33. dr hab. Władysław MYNARSKI

34. dr hab. Andrzej Antoni PRZYBYLSKI

35. dr hab. Maciej Marcin SŁODKI

36. dr hab. Katarzyna STAROWICZ-BUBAK

37. dr hab. Maciej ŚNIEGOCKI

38. dr hab. Bożena Ewa TARGOŃSKA-STĘPNIAK

nauk społecznych

39. dr hab. Daniel BODUSZEK

40. dr hab. Jarosław Wojciech JAGIEŁA

41. dr hab. Piotr Tadeusz KWIATKOWSKI

42. dr hab. Hanna Danuta LIBERSKA

43. dr hab. Jacek LISOWSKI

44. dr hab. Andrzej Jan MAJER

45. dr hab. Wojciech NYSZK

46. dr hab. Tadeusz WALLAS

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

47. dr hab. Konrad KOHUTEK

48. dr hab. Andrzej PANASIUK

49. dr hab. Tomasz Dariusz TULEJSKI

50. dr hab. Aleksandra Feliksa WIKTOROWSKA

51. dr hab. Sylwia Magdalena WOJTCZAK

nauk ścisłych i przyrodniczych

52. dr hab. Andrzej BERNASIK

53. dr hab. Jarosław BYRKA

54. dr hab. Roman Piotr CIEŚLIŃSKI

55. dr hab. Bartosz Marcin KLIN

56. dr Dariusz Rafał KOWALSKI

57. dr hab. Andrzej Stanisław KUPŚĆ

58. dr hab. Arkadiusz Andrzej MANDOWSKI

59. dr hab. Monika Beata NORMANT-SAREMBA

60. dr hab. Katarzyna Dominika PIETRUSKA-PAŁUBA

61. dr hab. Magdalena Maria PODOLSKA

62. dr hab. Marek Jan POTEMSKI

63. dr hab. Aleksandra Teresa WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA

64. dr hab. Ryszard Maria ZACH

65. dr hab. Paweł Piotr ZIELIŃSKI

66. dr hab. Mirosław Stanisław ŻELAZNY

nauk teologicznych

67. ks. dr hab. Andrzej Jacek NAJDA

sztuki

68. dr hab. Jacek GRESZTA

69. dr hab. Krzysztof KULA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-04-06
  • Data obowiązywania: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.