Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 marca 2021 r.

nr 1130.26.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Przemysław Maciej HORAK - w Poznaniu

2. Joanna MROZEK - w Warszawie

3. Przemysław Wiktor RADZIK - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Paweł KUDELSKI - w Bielsku-Białej

5. Izabela SOBOLEWSKA - w Koszalinie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Andrzej Marek PIETRZAK - w Łasku

7. Agnieszka SKRZYPCZYŃSKA - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

8. Sylwia Maria WITCZAK-KALMAN - w Otwocku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-03-10
  • Data obowiązywania: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski