Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 marca 2021 r.

nr 1130.27.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Agnieszka AUGUSTYNOWICZ - w Koszalinie

2. Joanna Agnieszka GORDON-GUTKOWSKA - w Warszawie

3. Anna Marta STAWIKOWSKA - we Wrocławiu

4. Zbigniew ZABAWA - w Tarnowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

5. Teresa Maria CHRISTOVA - w Inowrocławiu

6. Marcin Jacek WACHELKA - dla m.st. Warszawy w Warszawie

7. Maciej WISZ - dla m.st. Warszawy w Warszawie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-03-10
  • Data obowiązywania: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski