Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 marca 2021 r.

nr 1130.28.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Kamila Renata BORSZOWSKA-MOSZOWSKA - w Świdnicy

2. Marzena Maria GANCARZ - w Gdańsku

3. Maria Julita HARTUNA - w Gdańsku

4. Monika Józefa KORDYŚ - w Krośnie

5. Irena OPOLSKA - w Białymstoku

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Grzegorz Antoni FEDYCZKOWSKI - w Strzelcach Opolskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-03-10
  • Data obowiązywania: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski