Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 35
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Cyfryzacji, zniesionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1730), stają się składnikami majątkowymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu informatyzacja na dzień 6 października 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 6 października 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DO PRZEKAZANIA Z MINISTERSTWA CYFRYZACJI DO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 35 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 kwietnia 2021 r. (poz. 437)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DO PRZEKAZANIA Z MINISTERSTWA CYFRYZACJI DO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Treść załącznika w formie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski