Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski