Kategorie

Monitor Polski

Rej. 60/2021

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lutego 2021 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności związkowej i społecznej, za zasługi dla transformacji ustrojowej państwa

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Filipek Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce pośmiertnie

2. Juzwa Paweł Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kijewska Irena Sylwia, 4. Marciniak Kazimierz Wojciech, 5. Ossowska Ewa, 6. Podolec Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Madziar Zdzisław, 8. Saczuk Lesław Franciszek, 9. Wiliński Tadeusz Włodzimierz,

obywatele Republiki Austrii

za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Gottwald Marlene,

pośmiertnie

11. Gottwald Bruno.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-02-22
  • Data obowiązywania: 2021-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski