Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniosła 2323,9 mld zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-13
  • Data obowiązywania: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski