Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 maja 2021 r.

o wolnych stanowiskach sędziowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
  • Data wejścia w życie: 2021-05-24
  • Data obowiązywania: 2021-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski