Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2021 r.

potępiająca działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

Tekst pierwotny

Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia drastyczne działania władz Białorusi gwałcące elementarne zasady prawa międzynarodowego i cywilizowanego świata. Wymuszenie lądowania samolotu linii Ryanair w dniu 23 maja 2021 r. w Mińsku, w celu uwięzienia niezależnego dziennikarza Romana Protasiewicza, było aktem terroryzmu państwowego i niespotykanego barbarzyństwa.

Zgodnie z polską tradycją wolnościową Senat Rzeczypospolitej Polskiej niejednokrotnie występował w obronie elementarnych praw obywateli Białorusi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje decyzje Rady Europejskiej, rozszerzające sankcje przeciw reżimowi Łukaszenki, za solidarną i właściwą reakcję, która powinna być pierwszym krokiem do budowy strategii skutecznego przeciwstawiania się polityce represji. Kolejnym powinno być jak najszybsze i szerokie zastosowanie sankcji personalnych wobec przedstawicieli reżimu, biorących udział w represjach wobec obywateli Białorusi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do instytucji europejskich i parlamentów państw demokratycznych o podjęcie wspólnych działań na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Wśród nich znajdują się działacze mniejszości polskiej na Białorusi: Andżelika Borys, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa i Andrzej Poczobut, którzy zostali pozbawieni wolności w celu zastraszenia całej społeczności.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ochronę i promowanie praw człowieka o podjęcie solidarnych działań na rzecz zaprzestania represji przez władze Białorusi i przywrócenia podstawowych praw i wolności obywateli Białorusi oraz praw mniejszości żyjących w tym kraju.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Marszałek Senatu: T. Grodzki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
  • Data wejścia w życie: 2021-05-27
  • Data obowiązywania: 2021-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski